Boliger på Sandkaj

Idé- og visionsoplægget er udarbejdet i forbindelse med opførelse af bolig og erhvervsbyggeri på Sandkaj med det formål at skabe et solidt udviklingsgrundlag tidligt i processen. Startskuddet for arbejdet var en workshop med deltagelse fra developer, arkitekter, landskabsarkitekter, planlæggere, entreprenører og advokater.

Resultatet blev et fælles udgangspunkt for udvikling af byggerier med fokus på bæredygtighed herunder miljø, økonomi, sociale og kulturelle forhold, samt respekt for historien og konteksten.

Idé- og visionsoplægget sammenfatter forskellige analyser, herunder udviklingstendenser inden for bæredygtighed, bolig- og ejendomsudvikling, markedsanalyser, målgrupper og segmentanalyser. Disse analyser blev omsat til en række arkitektoniske og landskabsarkitektoniske værktøjet og principper.

På et strategisk niveau udvikledes en række anbefalinger som sætter fokus på, hvordan der skabes liv og ejerskab til bydelen. Dels gennem aktivering af tidligere havnebygninger og dels gennem forskellige former for midlertidig aktivering af nybyggeriets stueetager.

 

År: 2012-2013

Byggesag: Udvikling af bæredygtige boliger

Lokalitet: Københavns Nordhavn

Developer: Corpus Development A/S

Entreprenør: NRE Construction m. fl.

Rolle: Konsulent

Entreprisesum: 1 mia. kr

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 11.20.42 copy.png
 
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 11.20.17.png
 
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 11.20.53 copy.png