Transformation af Frederiks Værks Kulturarv

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har fungeret som konsulenter for Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiks Værk i forbindelse med udviklingen af projektet ”Stålsat by”.

”Stålsat by” dækker over et byudviklingsprojekt med det formål at udvikle Frederiksværks industrielle kulturarv, hovedsagligt med fokus på stål-, jern- og krudtindustrien.

Forud for gennemførelsen af konkurrencen ”Stålsatte byrum” bidrog ZoffmannHolm Landskabsarkitekter med analyser af byens relation til det omkringliggende landskab, belysning af samspillet mellem byens industrielle historie og naturgrundlaget herunder topografi og vandet(vandkraft) som ressource.

Opgaven bestod også i at belyse potentialerne for at lave en sammenhængende byudvikling, hvor de industrielle historiske lag eksemplifices ved Gjethusområdet, Stålvalseværket og Krudtværket. Dette bidrager til at skabe en bedre by med fokus på turisme og oplevelsesøkonomi.

Arbejdet omfattede også omfattende casestudier af relevante internationale projekter.

 

År: 2011

Byggesag: Konsulentopgave

Lokalitet: Frederiksværk

Bygherre: Halsnæs Kommune og

Industrimuseet Frederiks Værk

Rolle: Konsulent

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 10.53.28 copy.png