Havdrup Vest

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har udført teknisk rådgivning og bistand vedrørende landskabsarkitektarbejder i forbindelse med udformning af tilstødende grønne områder til Timianhaven, Hyldeblomsthaven og Kamillehaven. Opgaven blev løst i totalrådgivning og omfattede gennemførelse af borgerinddragelse med skitsering, udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsproces, samt tilsyn og opfølgning.

Friarealerne blev udformet som et rekreativt parklignende landskab med engbeplantning, brugsplæner, intime haverum, frugttræer, petanquebane og løbesti.
Designet blev udviklet i overensstemmelse med retningslinjerne i lokalplanen og i samklang med beboernes ønsker og behov. Derudover omfattede totalrådgivningsopgaven design og udbud af et legelandskab med tilstødende friarealer herunder regulering af en §3 sø samt etablering af en afvandingssø. Begge søer blev gjort tilgængelige til leg og rekreative aktiviteter.

 

År: 2018

Byggesag: Byudvidelse på bar mark

Lokalitet: Havdrup

Bygherre: Solrød kommune

Rolle: Totalrådgiver

Anlægsgartner: Køge Bugt Anlægsgartner

Areal: 12.300 m2

Anlægssum: 2.200.000 Kr

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 12.52.57 copy.png
sgn_Dispositionsforslag Havdrup Vest-01.jpg
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 12.53.23 copy.png
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 12.53.15.png
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 12.53.07 copy.png
Legeplads redigeret.jpg
IMG_6973.jpg
 
47LA_101.jpg
 
47LA_101.jpg
 
47LA_101.jpg
 
47LA_201.jpg