Rødvig by - Byudviklingsplan

Med Stevns Klints optagelse på UNESCO’s verdensarvliste og beslutningen om at placere et besøgscenter nord for Rødvig by, er den lille fiskeriby blevet en vigtig brik i Stevns Kommunes satsning på turisme. Derfor har ZoffmannHolm Landskabsarkitekter lavet en langsigtet og helhedsorienteret byudviklingsplan som svar på de udfordringer og muligheder byen står overfor.

Hovedgrebet er et grønt strøg, som gennemskærer byen og forbinder baglandet med byens yderste spids, - havnen. Langs det grønne strøg kobles en række byudviklingsområder, som omfatter omdannelse af stationsområdet, renovering af havnen og områder med nybyggeri. Den lokale station foreslås flyttet og det efterladte jernbaneterræn transformeret til et rekreativ forløb med gang- og cykelstier samt opholdsmuligheder. Lejdebækken som løber rørlagt gennem byen foreslås åbnet og gjort til oplevelseselement og kan fungere i forbindelse med skybrudssikring af byen.

 

År: 2015

Byggesag: Byudviklingsplan

Lokalitet: Rødvig, Stevns

Bygherre: Stevns Kommune

Rolle: Totalrådgiver

DSC_0168.jpg
Dårligt sted.jpg
 
SEFFEKT Sca15082812130.jpg
 
Samlet kort-03 luftig kant.jpg
Grønt strøg diagram.png
DSC_0219.JPG
MIndmap snak2.jpg
Diagram 1.jpg
Snit01 og 02_Strandvejstorv_sgn-02-kopi.jpg
model for vis.jpg
SEFFEKT Sca15082812121.jpg