Mølle Allé

Renovering af gårdrummet i Mølle Allé Karré er en opgave vundet for Københavns Kommune i 2018.

Mølle Allé Karré er et langstrakt og smalt gårdrum med store terrænmæssige forskelle. Hovedgrebet er en Wadii(beplantet grøft til nedsivning af regnvand) der slynger sig gennem gårdrummet. Gårdrummet opdeles på denne måde i en belagt og funktionel zone, og et frodigt og rekreativt haverum.

I den funktionelle zone afvikles affaldshåndtering, tøjtørring og adgange til boligerne. I den rekreative zone skabes opholdsnicher hvor der er sol, bede til dyrkning og leg. Legefunktionerne er målrette en bred aldersgruppe fra 0-10 år. Heri indgår traditionelle legeelementer samt integrerede løsninger bl.a. i forbindelse med wadii-elementet.

 

År: 2018-2020

Byggesag: Renovering af gårdanlæg

Lokalitet: Valby

Bygherre: Københavns Kommune

Rolle: Totalrådgiver

Areal: 2493 m2

Anlægssum: 4.740.000 Kr

Scanned from a Xerox multifunction device001-10.jpg
 
SEFFEKT Sca15082812130.jpg
 
Scanned from a Xerox multifunction device001-9.jpg
 
IMG_20190327_103940 02.jpg