Design guide for Solrød Center

I forlængelse af Helhedsplanen fra 2015 har ZoffmannHolm Landskabsarkitekter udarbejdet en designguide for Solrød Centers fremtidige udvikling.

Målet med designguiden er at sikre, at de overordnede tanker i helhedsplanen kan omsættes til konkrete rumligeforandringer og valg af materialer og planter.

Hvor helhedsplanen har fokus på visioner og funktioner i det fremtidige Solrød Center, sikrer designguiden, at der skabes en byarkitektonisk helhed, der fremhæver Solrøds kvaliteter som en ressourcestærk by med et godt kultur- og handelsliv og et center med gode rekreative og kulturelle tilbud.

Designguidens vigtigste bidrag er udvikling af en række principper for en nytænkning af centrets centrale gaderum. Fra at være et rumligt opdelt ”trafik” rum med cykelsti, rendesten, allé og gangzoner foreslås en omdannelse, hvor der skabes et rumligt shared-space. Funktioner og trafikzoner foreslås kommunikeret tydeligere i belægningen end tilfældet er i dag.

 

År: 2016

Byggesag: Solrød Center Designguide

Lokalitet: Solrød

Bygherre: Solrød kommune

Rolle: Totalrådgiver

Areal: 20.000 m2