Strøby Egede - Byudviklingsplan

Strøby Egede er en ung by klemt inde mellem havet og Tryggevælde Ådal. Byen står overfor en række vanskelige udfordringer. Hvordan skal befolkningstilvæksten håndteres? Hvordan kan potentialet i byens lange kyststrækning udnyttes og sammentænkes med kystsikringstiltag? Hvordan kan bymidten udvikles og trafikken igennem byen styres?

På baggrund af en række workshops med ca. 120 deltagere, der repræsenterede store dele af byen, blev der etableret et stort datagrundlag med viden om byen, borgernes brug af byen, vigtige problemstillinger, drømme, følelser og visioner. Resultatet blev en udviklingsplan med 3 indsatsområder:

Kysten foreslås udviklet som et samlet forløb af hård og blød kystsikring med rekreative indslag og tilgængelighed for borgerne. Bymidten foreslås fortættet med udgangspunkt i en række strategiske principper for bybygning. Byens grænse mod sydøst er eneste mulig byudvidelsesområde. For at begrænse kontinuerlig byspredning med enfamiliehuse, foreslås byudvikling med fokus på en tæt sammenkobling mellem bolig og landskab. Dyrkning, græsning, jordvarmeanlæg og afvanding integreres i bygrænsen og blandes med boliger for at skabe en naturlig grænse for byvækst.

 

År: 2018-2019

Byggesag: Byudviklingsplan

Lokalitet: Rødvig, Stevns

Bygherre: Stevns Kommune

Rolle: Totalrådgiver

IMG_4428.jpg
IMG_4419.jpg
Frilandsbyens lag-01.jpg
Udviklingsplan-01.jpg
 
 
Snit Havstien snit1-01.jpg
Snit Havstien snit2-02-02.jpg