Tietgen Karré

Tietgengården er beliggende på indre Vesterbro og er en typisk københavnsk baggård med et fritliggende baghus.

Hovedgrebet er en inddeling af gården i en række rum med en tydelig sammenhæng mellem det rumlige design og aktiviteterne. Hensigten er at undgå for mange modstridende aktiviteter, rydde op i det æstetiske udtryk og skabe rummeligt overblik.

Bæredygtige løsninger står højt på gårdlaugets ønskeseddel og derfor blev plantemateriale og belægninger genbrugt såvidt muligt og trækonstruktioner udført i Kebony træ.

Processen strakte sig over 2 år og omfattede hele procesen fra idé til udbudsmateriale, tilsyn og 1. årsgennemgang.

 

År: 2013-2014

Byggesag: Renovering af gårdanlæg

Lokalitet: København, Vesterbro

Bygherre: Tietgen Karré gårdlaug

Rolle: Totalrådgiver

Anlægsgartner: Stenbroens Træpleje & Anlæg

Areal: 2.800 m2

Anlægssum: 700.000 Kr

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 14.48.21 copy.png
 
 
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 14.48.58.jpg
 
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 14.48.42 copy.png
 
 
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 14.48.13 copy.png
Skærmbillede 2019-09-05 kl. 14.48.31 copy.png