Walk & Talk Circles

Walk & Talk Circles er Danmarks første Walk & Talk landskab etableret i erhvervsparken Lautrupparken i Ballerup.

Projektet afprøver muligheden for at rykke møde- og læringsaktiviteter ud i det fri som et aktivt alternativ til den traditionelle møde- og læringskultur.

Walk & Talk landskabet er en måde at kombinere de åbenlyse sundhedsmæssige fordele, der opnås gennem bevægelse med stimulering af kognitive processer, som grønne omgivelser medfører.

Resultatet er øget medarbejdertilfredshed, øget sundhed, større kreativitet og innovation samt mere effektiv mødeafholdelse.

Projektet er opbygget af en serie ruter, som skaber et sammenhængende mødelandskab, hvor der undervejs er etableret pitstops for korte ophold. De enkelte pitstops har forskellige funktioner, som skal understøtte forskellige møde- og dialogsituationer. Landskabet spiller en vigtig rolle, hvor udsigter, beplantninger og rumligheder udgør et understøttende aktiv for de enkelte pitstops funktioner.

Projektet er udvalgt af DanskeArk som eksempel på arkitektur med merværdi.

 

År: 2012

Byggesag: Udviklingsprojekt

Lokalitet: Lautrupparken, Ballerup

Bygherre: Ballerup Kommune,

Nordea Liv & Pension,

TRYG Forsikring

Rolle: Konsulent

Rådgiver: ZoffmannHolm

Landskabsarkitekter,

Sofie von der Pahlen, MAA og

Co-Creative

Anlægsgartner: Stenbroens Træpleje og

Anlæg Aps

Anlægssum: Sponsorater (ZENZO GROUP)

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 09.55.27.png
 
dk_arkitekter_merværdi_nyheder-725x447.jpg